Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 01.10.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 01.10.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 13.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 13.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 27.11.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.11.2012
Покана за общо събрание на акционерите 05.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 05.06.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 29.08.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 29.08.2011
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2009