Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 02.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 02.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 05.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 05.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 05.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 05.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 09.05.2014
Покана за общо събрание на акционерите 09.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 30.08.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.08.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 08.05.2013
Покана за общо събрание на акционерите 08.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 04.05.2012
Покана за общо събрание на акционерите 04.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 10.05.2011
Покана за общо събрание на акционерите 10.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.04.2010
Покана за общо събрание на акционерите 30.04.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 23.12.2008
Покана за общо събрание на акционерите 23.12.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 06.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 06.06.2008