Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Унифарм АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 01.08.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 01.08.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 23.02.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.02.2018
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 18.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 18.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 26.11.2008
Покана за общо събрание на акционерите 26.11.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 22.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 22.07.2008