Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Химснаб България АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 16.07.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 16.07.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 16.07.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 16.08.2014
Покана за общо събрание на акционерите 31.07.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 31.07.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 26.03.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 11.03.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 11.03.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 02.01.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 17.12.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 17.12.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 25.07.2013
Покана за общо събрание на акционерите 25.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 30.07.2012
Покана за общо събрание на акционерите 30.07.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 31.07.2011
Покана за общо събрание на акционерите 31.07.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 07.03.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 07.03.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 31.01.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 31.01.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 08.10.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 08.10.2010