Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на ЕМКА АД-Севлиево

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 22.05.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 07.12.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 07.12.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 19.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 19.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 27.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 27.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 28.05.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 28.05.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 02.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 02.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 18.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 18.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 01.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 01.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 12.04.2010
Покана за общо събрание на акционерите 12.04.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 29.05.2008
Покана за общо събрание на акционерите 29.05.2008