Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Булгартабак-холдинг АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 31.03.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 31.03.2016
Покана за общо събрание на акционерите 16.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 16.07.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 09.05.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 09.05.2014
Покана за общо събрание на акционерите 21.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 21.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 26.02.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 26.02.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 01.11.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 01.11.2011
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 11.12.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 11.12.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 07.01.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 12.12.2008
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 04.09.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 04.09.2008
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2008
Протокол от общо събрание на акционерите -26.6.2008