Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на ИХБ Електрик АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 29.07.2017
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 07.10.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 07.10.2013
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 22.02.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 22.02.2013
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 11.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2008