Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Елхим Искра АД-Пазарджик

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 21.05.2018
Покана за общо събрание на акционерите 22.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 22.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 04.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 04.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 05.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 05.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 22.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.03.2012
Покана за общо събрание на акционерите 28.03.2012
Покана за общо събрание на акционерите 10.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 11.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 11.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 20.05.2008