Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Варна-плод АД-Варна

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 16.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 16.07.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 10.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 10.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 31.08.2010
Покана за общо събрание на акционерите 28.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2008
Протокол от общо събрание на акционерите -26.6.2008