Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 13.12.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 13.12.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 04.04.2016
Покана за общо събрание на акционерите 04.04.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 15.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 19.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.02.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 24.02.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 16.09.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 16.09.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 14.06.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 14.12.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.12.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 26.10.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 26.10.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008
Протокол от общо събрание на акционерите -30.6.2008