Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Юрий Гагарин АД-Пловдив

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 15.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 15.07.2015
Покана за общо събрание на акционерите 10.07.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 10.07.2014
Покана за общо събрание на акционерите 28.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.05.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 05.03.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 05.03.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 08.10.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 20.09.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.09.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 24.04.2012
Покана за общо събрание на акционерите 24.04.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 03.05.2011
Покана за общо събрание на акционерите 03.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 28.04.2010
Покана за общо събрание на акционерите 28.04.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 08.05.2009
Покана за общо събрание на акционерите 08.05.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 15.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 15.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 03.06.2008