Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Биоиасис АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 31.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 31.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 19.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 28.05.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 28.05.2015
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 29.08.2013
Покана за общо събрание на акционерите 29.08.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 05.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 05.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 18.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 07.05.2009
Покана за общо събрание на акционерите 07.05.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 25.08.2008