Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Проучване и добив на нефт и газ АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 29.09.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 29.09.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 14.07.2017
Покана за общо събрание на акционерите 14.07.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 07.10.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 19.09.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.09.2016
Покана за общо събрание на акционерите 01.08.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 01.08.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 08.07.2015
Покана за общо събрание на акционерите 08.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 11.08.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 11.08.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 06.08.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 05.08.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 23.03.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.03.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 12.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 12.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 12.02.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 12.02.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008