Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Корадо-България АД-Стражица

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 31.10.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.09.2018
Покана за общо събрание на акционерите 23.05.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 23.05.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 09.08.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 09.08.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 23.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 23.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 18.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 18.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 13.05.2015
Покана за общо събрание на акционерите 13.05.2015
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 11.06.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 25.09.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 25.09.2013
Покана за общо събрание на акционерите 13.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 13.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 13.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 13.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 31.03.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 31.03.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 21.05.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 26.02.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 26.02.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 18.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2008