Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Инвестор.БГ АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 10.07.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.07.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 05.08.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 05.08.2016
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 05.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 05.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 30.09.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.09.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 20.04.2012
Покана за общо събрание на акционерите 20.04.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 04.11.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 04.11.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 08.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 08.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 20.04.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 12.04.2010
Покана за общо събрание на акционерите 12.04.2010
Покана за общо събрание на акционерите 26.03.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 01.04.2009
Покана за общо събрание на акционерите 01.04.2009
Покана за общо събрание на акционерите 27.05.2008