Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Индустриален Холдинг България АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 19.02.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.02.2018
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 04.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 04.12.2014
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.09.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 30.09.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 17.12.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 17.12.2012
Покана за общо събрание на акционерите 17.12.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 07.05.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008