Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 01.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 01.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 14.03.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.03.2014
Покана за общо събрание на акционерите 05.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 05.07.2013
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 29.07.2011
Покана за общо събрание на акционерите 29.07.2011
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 30.04.2010
Покана за общо събрание на акционерите 30.04.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 30.12.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 18.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2008