Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Индустриален Капитал Холдинг АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 30.05.2018
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 01.09.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 01.09.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 10.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 10.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 10.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 10.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 17.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 17.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 31.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 31.05.2012
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 15.10.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 15.10.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 18.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2008