Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Хидроизомат АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 06.07.2015
Покана за общо събрание на акционерите 06.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 16.11.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 16.11.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 08.12.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 18.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2008