Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 16.05.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 16.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 16.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 05.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 05.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 04.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 04.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 05.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 05.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 08.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 08.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 17.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 17.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 18.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2008