Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Формопласт АД-Кърджали

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 16.02.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 16.02.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 25.09.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 25.09.2015
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.03.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 23.03.2015
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.01.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 10.01.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 01.10.2013
Покана за общо събрание на акционерите 01.10.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 28.01.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.01.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 22.12.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 19.11.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 03.11.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 03.11.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 20.09.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 03.09.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 03.09.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 19.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2008