Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Фазерлес АД-Силистра

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 31.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 31.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 04.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 04.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 13.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 13.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 11.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 28.05.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 20.01.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.01.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2008