Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Еврохолд България АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 29.10.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 29.10.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.10.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 02.10.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.09.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 19.09.2017
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 09.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 09.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.12.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.12.2016
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.12.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 28.12.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 01.10.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 01.10.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 17.03.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 17.03.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 29.08.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 29.08.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 15.04.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 15.04.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 02.10.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.10.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 22.04.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 22.04.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 18.01.2010
Покана за общо събрание на акционерите 18.01.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 26.05.2009
Покана за общо събрание на акционерите 26.05.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 27.10.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.10.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 27.11.2007