Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на ТБ Централна кооперативна банка АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 05.02.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 05.02.2016
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 12.02.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 12.02.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 10.10.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.10.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2007