Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.11.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.11.2017
Покана за общо събрание на акционерите 11.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 11.05.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.10.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 20.10.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 20.11.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.11.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 10.07.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 20.05.2015
Покана за общо събрание на акционерите 20.05.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 22.08.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 22.08.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 12.05.2014
Покана за общо събрание на акционерите 12.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 31.07.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 31.07.2013
Покана за общо събрание на акционерите 29.04.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 29.04.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 03.09.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 03.09.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 16.07.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 16.07.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 29.04.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 16.07.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 02.05.2012
Покана за общо събрание на акционерите 02.05.2012
Покана за общо събрание на акционерите 29.04.2011
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 21.03.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 21.03.2011
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 25.05.2010
Покана за общо събрание на акционерите 25.05.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 15.07.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 19.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 21.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 21.07.2008