Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Златни пясъци АД-Варна

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.01.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 23.01.2018
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 25.05.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 25.05.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 30.09.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.09.2013
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 02.11.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.11.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 15.07.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 31.05.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 16.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 16.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 08.02.2007