Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 01.11.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 01.11.2016
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 09.09.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 09.09.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 27.11.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.11.2009
Покана за общо събрание на акционерите 06.07.2009
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008
Протокол от общо събрание на акционерите -30.6.2008