Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Неохим АД-Димитровград

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.01.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.01.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 17.09.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 17.09.2014
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 29.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 29.07.2013
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 17.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 17.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 11.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 19.12.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.12.2008
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 26.09.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 26.09.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 06.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 06.06.2008