Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Софарма АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.09.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 14.09.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 01.08.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 01.08.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 23.02.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.02.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 23.02.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 02.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 02.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 24.04.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.04.2017
Покана за общо събрание на акционерите 17.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 17.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 19.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 19.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 09.01.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 09.01.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 19.12.2014
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.02.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.02.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 01.11.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 01.11.2012
Покана за общо събрание на акционерите 19.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 19.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 30.11.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.11.2011
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 27.05.2009
Покана за общо събрание на акционерите 27.05.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 20.11.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.11.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 09.06.2008