Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 18.07.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 18.07.2017
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 16.07.2016
Покана за общо събрание на акционерите 16.07.2016
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 22.04.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 22.04.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 12.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.12.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 23.12.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 06.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 06.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 21.02.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 21.02.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 15.12.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 04.05.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 04.05.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2008