Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на ЧЕЗ Разпределение България АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.11.2018
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 12.12.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 12.12.2017
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 16.03.2017
Покана за общо събрание на акционерите 16.03.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 27.10.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.10.2016
Покана за общо събрание на акционерите 08.09.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 08.09.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 08.09.2016
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 07.04.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 07.04.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 03.04.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 03.04.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 27.11.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.11.2014
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 13.11.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 13.11.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.12.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 19.12.2012