Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Велграф Асет Мениджмънт АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 31.07.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 13.07.2017
Покана за общо събрание на акционерите 13.07.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 31.03.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 31.03.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 11.08.2016
Покана за общо събрание на акционерите 25.08.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 25.08.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.07.2014
Покана за общо събрание на акционерите 30.07.2014
Покана за общо събрание на акционерите 22.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 22.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 19.07.2012
Покана за общо събрание на акционерите 19.07.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 05.12.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 29.07.2011
Покана за общо събрание на акционерите 29.07.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 02.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 02.07.2010