Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на ЧЕЗ Електро България АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.11.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 12.12.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 12.12.2017
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.03.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 23.03.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 17.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 17.06.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 06.04.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 06.04.2016
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 29.05.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 29.05.2015
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 14.11.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.11.2013
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.12.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 19.12.2012