Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Спиди АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 14.12.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.12.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 02.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 02.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.02.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 10.02.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 14.05.2014
Покана за общо събрание на акционерите 14.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 20.09.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.09.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 17.05.2013
Покана за общо събрание на акционерите 17.05.2013
Покана за общо събрание на акционерите 14.05.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.12.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 18.12.2012