Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Соларпро холдинг АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 19.10.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.10.2015
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 25.09.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.09.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 23.09.2013
Покана за общо събрание на акционерите 23.09.2013
Покана за общо събрание на акционерите 09.08.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 09.08.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 30.07.2012
Покана за общо събрание на акционерите 30.07.2012
Покана за общо събрание на акционерите 16.07.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 22.12.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 22.12.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 16.08.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 16.08.2011
Покана за общо събрание на акционерите 13.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 13.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 12.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 12.07.2010