Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Общи събрания на акционерите на публични дружества

В настоящата секция могат да бъдат намерени поканите и материалите както и протоколите от проведените общи събрания на акционерите на публичните дружества, предоставени на БФБ-София от публичните дружества.

Код Наименование на дружеството
94G 235 Холдингс АД-София
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна
6AG Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив
6A7 Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
6A8 Адванс Екуити Холдинг АД-София
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив
6AB Албена АД-к.к. Албена
6AM Алкомет АД-Шумен
A4L Алтерко АД-София
6AR Арома АД-София
6AN Асенова крепост АД-Асеновград
AO0 БГ Агро АД-Варна
5BP Билборд АД-София
4OE Биоиасис АД-София
5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна
28R БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София
57B Булгартабак-холдинг АД-София
5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София
BSO Българска фондова борса АД-София
BPT Български фонд за дялово инвестиране АД-София
4V5 Варна-плод АД-Варна
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София
GE5 Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София
4EH Еврохолд България АД-София
E7P Експат Бета АДСИЦ-София
0EA Елана Агрокредит АД-София
52E Елхим Искра АД-Пазарджик
57E ЕМКА АД-Севлиево
5EO Етропал АД-Етрополе
3ZL Златни пясъци АД-Варна
T43 Зърнени Храни България АД-София
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна
4IN Инвестор.БГ АД-София
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София
4ID Индустриален Холдинг България АД-София
4IC Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
4KU Каучук АД-София
5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
4KX Корадо-България АД-Стражица
4L4 Лавена АД-Шумен
6L1 Ломско пиво АД-Лом
5MR Момина крепост АД-Велико Търново
5MB Монбат АД-София
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък
178B Нео Лондон Капитал АД-София
3NB Неохим АД-Димитровград
5BR Параходство Българско речно плаване АД-Русе
5PET Петрол АД-София
4PY Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД-София
RGL Регала Инвест АД-Варна
RBL Риъл Булленд АД-София
3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна
3MZ Свилоза АД-Свищов
6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
6S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора
6S7 Синергон Холдинг АД-София
EHN Синтетика АД-София
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София
3JL Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг
3JR Софарма АД-София
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София
SO5 Софарма трейдинг АД-София
6SOA София Комерс-Заложни къщи АД-София
SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч
0SP Спиди АД-София
5SR Стара планина Холд АД-София
5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
5CP ТБ Тексим Банк АД-София
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София
T24 ТК-ХОЛД АД-София
5T6 Тодоров АД-София
3TV Топливо АД-София
T57 Трейс груп холд АД-София
59X Унифарм АД-София
6A9 Фаворит Холд АД-София
4F6 Фазерлес АД-Силистра
0PH Феникс Капитал Холдинг АД-София
6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
6BMA Фонд Имоти АДСИЦ-София
4F8 Формопласт АД-Кърджали
5FC Фючърс Кепитал АД-София
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
4HI Хидроизомат АД-София
6C4 Химимпорт АД-София
58E Химснаб България АД-София
5V2 Холдинг Варна АД-Варна
6N3 Холдинг Нов Век АД-София
C81 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново
7TH Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София
1CZ ЧЕЗ Електро България АД-София
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София
4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив