Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Общи събрания на акционерите на публични дружества

В настоящата секция могат да бъдат намерени поканите и материалите както и протоколите от проведените общи събрания на акционерите на публичните дружества, предоставени на БФБ-София от публичните дружества.

Код Наименование на дружеството
94G 235 Холдингс АД-София
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив
6AB Албена АД-к.к. Албена
6AM Алкомет АД-Шумен
A4L Алтерко АД-София
AO0 БГ Агро АД-Варна
5BP Билборд АД-София
BPY Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София
5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София
BSO Българска фондова борса АД-София
9BH Български фонд за вземания АДСИЦ-София
GR6 Градус АД-Стара Загора
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София
4EH Еврохолд България АД-София
E7P Експат Бета АДСИЦ-София
0EA Елана Агрокредит АД-София
52E Елхим Искра АД-Пазарджик
57E ЕМКА АД-Севлиево
5EO Етропал АД-Етрополе
3ZL Златни пясъци АД-Варна
T43 Зърнени Храни България АД-София
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София
4ID Индустриален Холдинг България АД-София
5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
4KX Корадо-България АД-Стражица
4L4 Лавена АД-Шумен
5MB Монбат АД-София
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък
3NB Неохим АД-Димитровград
5BR Параходство Българско речно плаване АД-Русе
5PET Петрол АД-София
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД-София
3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна
3MZ Свилоза АД-Свищов
6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
6S7 Синергон Холдинг АД-София
EHN Синтетика АД-София
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София
3JR Софарма АД-София
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София
SO5 Софарма трейдинг АД-София
6SOA София Комерс-Заложни къщи АД-София
0SP Спиди АД-София
5SR Стара планина Холд АД-София
5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
5CP ТБ Тексим Банк АД-София
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София
3TV Топливо АД-София
T57 Трейс груп холд АД-София
4F6 Фазерлес АД-Силистра
6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
4F8 Формопласт АД-Кърджали
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
4HI Хидроизомат АД-София
6C4 Химимпорт АД-София
5V2 Холдинг Варна АД-Варна
4HS Холдинг Света София АД-София
7TH Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София
1CZ ЧЕЗ Електро България АД-София
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София
4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив