Счетоводни отчети на емитентите на финансови инструменти

Междинни финансови отчети към 31.12.2015г.

Наименование на емитента Емисии, допуснати до търговия Вид на отчета
Авто Юнион АД-София 8AVB неконсолидиран
Авто Юнион АД-София 8AVB консолидиран
Агрия Груп Холдинг АД-Варна A72 неконсолидиран
Агрия Груп Холдинг АД-Варна A72 консолидиран
Адванс Терафонд АДСИЦ-София 6A6 неконсолидиран
Азалия I ЕАД-Варна 1AZA неконсолидиран
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 5AX неконсолидиран
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 5AX консолидиран
Албена АД-к.к. Албена 6AB консолидиран
Албена АД-к.к. Албена 6AB неконсолидиран
Алкомет АД-Шумен 6AM неконсолидиран
Алтерон АДСИЦ-Варна 2AL неконсолидиран
Асенова крепост АД-Асеновград 6AN,83NA неконсолидиран
Астера I ЕАД-Варна 7A3S неконсолидиран
Астерион България АД-София 8AVA неконсолидиран
Астерион България АД-София 8AVA консолидиран
Балканкар-Заря АД-Павликени 4BU,4BUA консолидиран
Балканкар-Заря АД-Павликени 4BU,4BUA неконсолидиран
БГ Агро АД-Варна AO0 консолидиран
БГ Агро АД-Варна AO0 неконсолидиран
Би Джи Ай Груп АД-София BOH,BOHB неконсолидиран
Би Джи Ай Груп АД-София BOH,BOHB консолидиран
Билборд АД-София 5BP неконсолидиран
Билборд АД-София 5BP консолидиран
Булгарплод-София АД-София BULA неконсолидиран
Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София 5BD неконсолидиран
Българска фондова борса-София АД BSO консолидиран
Българска фондова борса-София АД BSO неконсолидиран
ВЕИ проджект АД-Цапарево VP9A неконсолидиран
Велграф Асет Мениджмънт АД-София 1VX,1VXA неконсолидиран
Велграф Асет Мениджмънт АД-София 1VX,1VXA консолидиран
Гипс АД-Кошава 0GP1 консолидиран
Гипс АД-Кошава 0GP1 неконсолидиран
Делта кредит АДСИЦ-София 6AC неконсолидиран
Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София GC0N консолидиран
Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София GC0N неконсолидиран
Доверие Обединен Холдинг АД-София 5DOV неконсолидиран
Доверие Обединен Холдинг АД-София 5DOV консолидиран
Евролийз груп ЕАД-София E8DA неконсолидиран
Евролийз груп ЕАД-София E8DA консолидиран
Еврохолд България АД-София 4EH консолидиран
Еврохолд България АД-София 4EH неконсолидиран
Екип-98 Холдинг АД-София 5EK неконсолидиран
Елана Агрокредит АД-София 0EA неконсолидиран
Елхим Искра АД-Пазарджик 52E неконсолидиран
ЕМКА АД-Севлиево 57E неконсолидиран
Етропал АД-Етрополе 5EO неконсолидиран
Етропал АД-Етрополе 5EO консолидиран
Захарни заводи АД-Горна Оряховица 3Z9 консолидиран
Захарни заводи АД-Горна Оряховица 3Z9 неконсолидиран
Зенит Агрохолдинг АД-София 5Z2 неконсолидиран
Златни пясъци АД-Варна 3ZL неконсолидиран
Златни пясъци АД-Варна 3ZL консолидиран
Зърнени Храни България АД-София T43 неконсолидиран
Зърнени Храни България АД-София T43 консолидиран
И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София 5ER,5ERB неконсолидиран
Източна газова компания ЕАД-Варна 9IPA неконсолидиран
Източна газова компания ЕАД-Варна 9IPA консолидиран
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 4I8 консолидиран
Индустриален Капитал Холдинг АД-София 4I8 неконсолидиран
Индустриален Холдинг България АД-София 4ID,4IDF консолидиран
Индустриален Холдинг България АД-София 4ID,4IDF неконсолидиран
Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София 6R1 неконсолидиран
Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София 6R1 консолидиран
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София 5CQ неконсолидиран
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 5ODE неконсолидиран
Корадо-България АД-Стражица 4KX неконсолидиран
Лавена АД-Шумен 4L4 неконсолидиран
Лавена АД-Шумен 4L4 консолидиран
Монбат АД-София 5MB неконсолидиран
Монбат АД-София 5MB консолидиран
М+С хидравлик АД-Казанлък 5MH консолидиран
Недвижими имоти София АДСИЦ-София RSS неконсолидиран
Неохим АД-Димитровград 3NB неконсолидиран
Неохим АД-Димитровград 3NB консолидиран
Параходство Българско речно плаване АД-Русе 5BR неконсолидиран
Параходство Българско речно плаване АД-Русе 5BR консолидиран
Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе P0W1 консолидиран
Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе P0W1 неконсолидиран
Петрол АД-София 5PET неконсолидиран
Петрол АД-София 5PET консолидиран
Премиер Фонд АДСИЦ-Варна 4PR неконсолидиран
Проучване и добив на нефт и газ АД-София 4O1 неконсолидиран
Проучване и добив на нефт и газ АД-София 4O1 консолидиран
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София RPR неконсолидиран
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна 3NJ консолидиран
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна 3NJ неконсолидиран
Свилоза АД-Свищов 3MZ консолидиран
Свилоза АД-Свищов 3MZ неконсолидиран
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 6S4 консолидиран
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 6S4 неконсолидиран
Сердика Пропъртис АДСИЦ-София 6SR,6SR1 неконсолидиран
Сердика Пропъртис АДСИЦ-София 6SR,6SR1 консолидиран
Сила Холдинг АД-Стара Загора 6S5,6S5B неконсолидиран
Сила Холдинг АД-Стара Загора 6S5,6S5B консолидиран
Синергон Холдинг АД-София 6S7 консолидиран
Синергон Холдинг АД-София 6S7 неконсолидиран
Синтетика АД-София 0SYA,EHN неконсолидиран
Синтетика АД-София 0SYA,EHN консолидиран
Сирма Груп Холдинг АД SKK неконсолидиран
Сирма Груп Холдинг АД-София SKK консолидиран
Софарма АД-София 3JR неконсолидиран
Софарма АД-София 3JR консолидиран
Софарма имоти АДСИЦ-София 6S6 неконсолидиран
Софарма трейдинг АД-София SO5 неконсолидиран
Софарма трейдинг АД-София SO5 консолидиран
София Комерс-Заложни къщи АД-София 6SO,6SOA,6SOB неконсолидиран
Специализирани логистични системи АД-София 2SLA консолидиран
Специализирани логистични системи АД-София 2SLA неконсолидиран
Спиди АД-София 0SP консолидиран
Спиди АД-София 0SP неконсолидиран
Стара планина Холд АД-София 5SR неконсолидиран
Стара планина Холд АД-София 5SR консолидиран
Старком холдинг АД-Етрополе S28H консолидиран
Старком холдинг АД-Етрополе S28H неконсолидиран
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна 6SB неконсолидиран
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 5BN,5BNF консолидиран
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 5BN,5BNF неконсолидиран
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 5F4 неконсолидиран
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 5F4 консолидиран
ТБ Тексим Банк АД-София 5CP неконсолидиран
ТБ Тексим Банк АД-София 5CP консолидиран
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 4CF,4CFB неконсолидиран
ТБ Централна кооперативна банка АД-София 4CF,4CFB консолидиран
Техноимпортекспорт АД-София 1TXA неконсолидиран
ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село TC8A консолидиран
ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село TC8A неконсолидиран
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград 6TM,6TMA неконсолидиран
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград 6TM,6TMA консолидиран
Топливо АД-София 3TV консолидиран
Топливо АД-София 3TV неконсолидиран
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца TFVA неконсолидиран
Топлофикация-Русе ЕАД-Русе T0F1 неконсолидиран
Трейс груп холд АД-София T57 неконсолидиран
Трейс груп холд АД-София T57 консолидиран
Уеб Финанс Холдинг АД-София 9M7B,9M7C консолидиран
Уеб Финанс Холдинг АД-София 9M7B,9M7C неконсолидиран
Фазерлес АД-Силистра 4F6 неконсолидиран
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 6F3 неконсолидиран
Финанс Директ АД-София 0FDA,0FDB неконсолидиран
Финанс Секюрити Груп АД FSPA неконсолидиран
Финанс Секюрити Груп АД FSPA консолидиран
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 5BU неконсолидиран
Формопласт АД-Кърджали 4F8,4F8A неконсолидиран
Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 4H8,4H8C неконсолидиран
Хидроизомат АД-София 4HI консолидиран
Хидроизомат АД-София 4HI неконсолидиран
Химимпорт АД-София 6C4,6C4P консолидиран
Химимпорт АД-София 6C4,6C4P неконсолидиран
ХипоКредит АД-София 9RTD,9RTE неконсолидиран
Холдинг Варна АД-Варна 5V2,5V2A,5V2C неконсолидиран
Холдинг Варна АД-Варна 5V2,5V2A,5V2C консолидиран
Холдинг Нов Век АД-София 6N3 неконсолидиран
Холдинг Нов Век АД-София 6N3 консолидиран
Холдинг Център АД-Стара Загора 6C8 консолидиран
Холдинг Център АД-Стара Загора 6C8 неконсолидиран
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД 7TH неконсолидиран
ЧЕЗ Електро България АД-София 1CZ неконсолидиран
ЧЕЗ Разпределение България АД-София 3CZ консолидиран
ЧЕЗ Разпределение България АД-София 3CZ неконсолидиран
Юрий Гагарин АД-Пловдив 4PX неконсолидиран

Други финансови отчети към 31.12.2015