Финансови отчети на БФБ-София

Финансови отчети на БФБ-София

Година Отчет
2018 Тримесечен отчет за третото тримесечие на 2018
Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2018
Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2018
Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2018
Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2018
2017 Годишен консолидиран отчет за 2017
Годишен отчет за 2017
Тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2017
Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2017
Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2017
Тримесечен отчет за третото тримесечие на 2017
Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2017
Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2017
Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2017
Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2017
2016 Годишен консолидиран отчет за 2016
Тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2016
Годишен отчет за 2016
Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2016
Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2016
Тримесечен отчет за третото тримесечие на 2016
Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2016
Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2016
Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2016
Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2016
2015 Годишен консолидиран отчет за 2015
Годишен отчет за 2015
Тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2015
Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2015
Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2015
Тримесечен отчет за третото тримесечие на 2015
Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2015
Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2015
Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2015
Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2015
2014 Годишен консолидиран отчет за 2014
Годишен отчет за 2014
Тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2014
Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2014
Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2014
Тримесечен отчет за третото тримесечие на 2014
Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2014
Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2014
Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2014
Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2014
2013 Годишен консолидиран отчет за 2013
Годишен отчет за 2013
Тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2013
Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2013
Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2013
Тримесечен отчет за третото тримесечие на 2013
Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2013
Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2013
Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2013
Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2013
2012 Годишен консолидиран отчет за 2012
Годишен отчет за 2012
Тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2012
Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2012
Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2012
Тримесечен отчет за третото тримесечие на 2012
Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2012
Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2012
Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2012
Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2012
2011 Годишен консолидиран отчет за 2011
Годишен отчет за 2011
Тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2011
Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2011
Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2011
Тримесечен отчет за третото тримесечие на 2011
Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2011
Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2011
Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2011
Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2011
2010 Годишен консолидиран отчет за 2010
Годишен отчет за 2010
Тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2010
Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2010
Отчет за дейността на БФБ-София АД за първото полугодие на 2010г.
2009 Годишен отчет 2009 г.
Отчет за дейността на БФБ-София АД за 2009 г.
Отчет за дейността на БФБ-София АД за първото полугодие на 2009 г.
2008 Годишен отчет 2008 г.
Отчет за дейността на БФБ-София АД към 31.12.2008 г.
2007 Годишен отчет 2007 г.
Отчет за дейността на БФБ-София АД към 31.12.2007 г.
2006 Годишен отчет 2006 г.
2005 Годишен отчет 2005 г.
Отчет на СД за 2005 г.
2004 Годишен отчет 2004 г.
Обща информация за 2004 г.
2003 Годишен отчет 2003 г.
2002 Годишен отчет 2002 г.
1997 -2001 Отчет на СД за 1997-2001