Дневни оферти - Купува на приватизационна сесия 22-10-2018

Тази информация представлява интелектуална собственост на БФБ-София АД. Клиентът има право да използва, съхранява, обработва или цитира Информацията. Клиентът няма право да предоставя на трета страна Информацията във вида, получен от борсата, или да я разпространява без предварително разрешение от борсата.